Zdielaj

Barrisol CLIM

08.03.2020

Barrisol Clim vyrovnáva teplotu stien aj vzduchuv celej miestnosti.
Nízký teplotný rozdiel medzi úrovňou hlavy a nôh obývajúcého ( 1oC v režime kúrenia a 0,5 oC v chladiacom režime. ) Spoločne s nepatrným pohybom vzduchu, poskytuje Barrisol CLIM bezkonkurenčný komfort.

Na rozdiel od tradičných klimatizačných systémov, ktoré sú limitované veľkosťou mriežky, je chladiaci alebo tepelný výkon v prípade systému Barrisol CLIM takmer neobmedzený.

60515598-28ec-4a44-a774-a35b995ba87e (1)

1. Vzduch prúdi pozdĺž vnútorných stien miestnosti a následne ho odsáva medzerou, ktorá je vytvorená priečkou ktorá je súčasťou špecialného profilu Barrisol CLIM.

2. Klimatizačná jednotka nasaje vzduch, prefiltruje a následne studený, alebo teplý vzduch vženie do priestoru medzi stropom a foliou Barrisol CLIM.

3. Ventilačna jednotka je napojená na externý systém prívodu čerstvého vzduchu.

4. Čerstvý vzduch je vháňaný späť do medzipriesoru.

5. Z podhladu Barrisol CLIM sa stáva jeden obrovský difuzor, ktorý rozptyluje teplo alebo chlad po celom priestore.

6. Klimatizovaný vzduch pomaly prúdi popri vnútorných stien.


1caeef56-fad0-429f-abe0-8e7e3e38126996329585-3582-42eb-a08d-f116717d8fac