Zdielaj

Acoustic

Barrisol Acoustics používa mikro-perforáciu pre zvýšenie absorpcie zvuku a zníženie hlukovej záťaže vo verejných alebo súkromných priestoroch. Tieto folie obmedzujú ozvenu zvuku a zlepšujú akustický komfort.